przemko

60

Jestem nauczycielem akademickim. Wolny czas lubię spędzać wędrując i robiąc zdjęcia. Trudność trasy oceniam na podstawie wzoru D=DLUGOŚĆ[km] + WZNIOS[m]/100, przy czym uznaję trasę za łatwą gdy D < 20, przeciętną gdy 20 =< D < 30, trudną gdy 30 =< D < 45, bardzo trudną gdy 45 =< D < 70 oraz tylko dla ekspertów gdy D >= 70 (przy wycieczkach rowerowych dzielę D przez 2.5).

Участник с января 2009