Скачать

Расстояние

11,94 км

Набор высоты

7 м

Техническая сложность

Низкая

Потеря высоты

7 м

Макс. высота

14 м

Trailrank

49

Мин. подъем

0 м

Тип маршрута

В одну сторону

Время

10 часов 59 минут

Координаты

1261

Загружено

31 мая 2018 г.

Записано

июня 2016
Будьте первым, кто выразит признание
Поделиться
-
-
14 м
0 м
11,94 км

Просмотрено 609 раз, скачано 2 раз

рядом с Mazirbe, Talsu novads (Latvijas Republika)

Ziemeļkurzemē, pie Irbes jūras šauruma, apmēram 50 kilometru garā joslā stiepjas Līvu krasts jeb "Līvõd rānda", kurā ietilpst 12 ciemi. Šajā maršrutā aplūkojami 3 no tiem: Mazirbe, Košrags un Pitrags.
Панорама

Mazirbes jūrmala

Smilšains krasts, mols un bijušais robežsardzes tornis
Маршрутная точка

Pitrags

[LV] PITRAGS kā apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582. gadā. 19. gs. divdesmitajos gados Pitragā bija 11 sētas, bet vēl gadsimtu vēlāk – 12 vecsaimniecības un 38 zvejnieku saimniecības. 19. – 20. gs. Pitrags bija pazīstams kā nozīmīgs laivu un kuģu būvniecības centrs, kas būtiski veicināja ne tikai ciema, bet arī visas piekrastes sociālekonomisko attīstību. Taču arī jūra ir „prasījusi" savu tiesu - tās dibenā iepretim Pitragam atrodas nogrimuši kuģi un laivas, kuru atliekas dažreiz tiek izskalotas pēc lielām vētrām. Iespējams, ka Pitraga nosaukums ir cēlies no lībiskā salikteņa „põddõr" – „briedis", un „aiga" – „mala", „krasts". Šodien Pitraga liedagā un cik vien tālu skats sniedzas abos virzienos nekas vairs neliecina ne par kuģniecības manufaktūru, ne par piekrastes saimniecisko dzīvi. [EN] PITRAGS settlement is mentioned in the documents in 1582. In twenties of the 19th century there were 11 farms in Pitrags, but a century later - 12 farms and 38 fishing farms. During the 19th and 20th century Pitrags was known as a major boat and shipbuilding centre, which significantly contributed not only to the village, but all coastal socio - economic development. But the sea has "asked" its part - the bottom of the sea near Pitrags sank ships and boats, whose remains are sometimes washed out after great storms. It is possible that Pitrags name is derived from a Liv compound "põddõr" - "stag" and "aiga" - "edge", "beach". Today at the beaches of Pitrags there is no sign of shipping manufacture, or the coastal economic life.
Панорама

Košraga jūrmala

Košraga jūrmala
Автобусная остановка

Autobusa pietura

Nokļūt iespējams ar sabiedrisko transportu
Маршрутная точка

Košrags

[LV] Viens no jaunākajiem lībiešu zvejniekciemiem, kas sācis veidoties 17. gs. beigās. 19. – 20. gs. mijā KOŠRAGS bija iecienīta sāmsaliešu viesstrādnieku darba vieta. Košraga ēkas ir labā stāvoklī, un tas ir viens no „atvērtākajiem” Slīteres nacionālā parka ciemiem. Ejot pa ciemu, redzamas vairākas dzīvojamās ēkas, kas 20. gs. sākumā celtas kā jaunsaimniecības (Vāldamō, Virgo) vai mazistabas (Fīlmaņi, Silkalni) un to saimniecības ēkas (Norpiedagi). Viena no lielākajām vecsaimniecībām un arī ciema vecākā sēta (vēsture zināma no 1680. gada) ir Anduļi. Tajā ietilpst dzīvojamā māja (~ 1909. g.), rija (1905. g.), klēts (19. gs. vidus) un dūmnams, kas uzsliets no pārzāģētas laivas. Žokos 19. gs. vidū atradās lībiešu bērnu pirmā lasītmācīšanas skola. Tilmačos ir saglabājušās vairākas 19. – 20. gs. mijas ēkas. [EN] KOŠRAGS is one of the most unusual Liv fishing villages in Latvia. From the road you can see several houses which were built for new farms in the early 20th century (Vāldamō, Virgo) or small rooms (Fīlmaņi, Silkalni) and their ancillary buildings (Norpiedagi). One of the largest farms here is the oldest one in the village – Anduļi, which dates back to 1680. The farm has a residential house, a threshing barn, a granary and a smokehouse made of a boat that was cut in half. Žoki was the farm which, in the mid-19th century, hosted the first school at which Liv children could learn to read. Several buildings from the late 19th or early 20th century have survived at Tilmači.
Маршрутная точка

Laivu kapsēta

[LV] LAIVU KAPSĒTA. Mazirbes kāpās, ziemeļaustrumos no Lielā tīklu šķūņa (tagad vasaras dzīvojamā māja) vienkopus iegūlušas vecās zvejas laivas, kuras šeit atvilka pagājušā gadsimta 50. – 60. gados. Iemesls šādai rīcībai bija individuālās zvejas aizliegums pierobežas režīma zonas dēļ. Mazirbē redzamais ir vienīgais šāda veida „objekts” Latvijas piekrastē. ######## [EN] THE BOAT CEMETERY. In the 1960s, the Soviet Union banned individual fishing in the sea, and the motor boats which had no other purpose were simply beached in the dunes. It is said that members of the Border Guard often set the boats on fire. Another story is that the Border Guard banned an ancient tradition of burning old boats on Summer solstice Eve. Along the road to the cemetery is the old net barn, which is a residential building today.
Маршрутная точка

Mazirbe

[LV] MAZIRBE ir ciems Dundagas novada Kolkas pagastā, Baltijas jūras krastā. Latvijas līvu kultūras centrs. Jau viduslaikos Irbe (Irben) pieminēta kā līvu zvejnieku un tirgotāju apmetne. Kurzemes bīskapijas sastāvā esošās Mazirbes un Lielirbes nosaukumi atrodami G. Merkatora (1512-1594) izdotajā Livonijas kartē. 1705. gadā no Sīkraga uz Mazirbi pārcēla mācītājmuižu, kas padarīja Mazirbi par vienu no Piltenes apgabala Dundagas draudzes novada centriem. Lielā mēra laikā 1710. gadā izmira lielākā daļa Mazirbes iedzīvotāju, ieskaitot vietējo luterāņu mācītāju. Par piemiņu Lielā mēra upuriem Mazirbes mācītāja Pētersona laikā no 1711. līdz 1734. gadam trīs Mazirbes akmeņos iekala tekstu, tādēļ šos akmeņus nodēvēja par Mēra akmeņiem. No 1762. līdz 1770. gadam Irbes draudzes mācītājs bija Johans Gabriels Švemšuhs (1733-1803), vēlākais Jelgavas Academia Petrina teoloģijas profesors (1775—1798). No 1770. līdz 1811. gadam Irbes un Ģipkas draudzes mācītājs bija Frīdrihs Kristiāns Ludvigs (1735-1811), līvu-vācu vārdnīcas autors. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1818. gadā, 1834. gadā sākās uzvārdu došana arī Ventspils apriņķa zvejniekciemu iedzīvotājiem. 1852. gadā Mazirbē līvu valodas un kultūras pētījumus veica akadēmiķa A. J. Šēgrēna otrā ekspedīcija. 1860. gadā sākas burinieku būve gan Mazirbē, gan arī citos līvu zvejniekciemos (Mērsragā, Kaltenē, Rojā, Ģipkā, Vaidē, Saunagā, Pitragā, Košragā, Sīkragā, Jaunciemā, Lielirbē, Pizē, Lūžņā un Staldzenē). 1868. gadā uzcēla mūra Mazirbes luterāņu baznīcu, kas kalpoja kā dienas orientieris Irbes jūras šauruma kuģotājiem. 1880. gadā uzcēla Mazirbes pagastskolas jauno ēku, kur par skolotāju strādāja Heinrihs Jēkabsons. 1880./81. mācību gadā Mazirbes skolā mācījās 81 skolēns. No 1893. līdz 1914. gadam darbojās Mazirbes jūrskola. Pirmā pasaules kara laikā, tuvojoties vācu armijai, 1915. gada 17. oktobrī militārā administrācija lika piekrastes zvejniekiem atstāt savas mājas un doties bēgļu gaitās uz Krieviju. 1916. gadā vācu karaspēka inženiertehniskās daļas uzbūvēja Ziemeļkurzemes šaursliežu dzelzceļu, kas no Ventspils caur Mazirbi un Dundagu gāja uz Talsiem un Stendi. 1923. gada 18. novembrī Mazirbes pastorātā iesvētīja līvu karogu. 1924. gada 24. jūnijā Mazirbē notika pirmie līvu dziesmu svētki. 1925. gadā agrākajās jūrskolas telpās atsāka darboties Mazirbes pamatskola. 1931. gadā atsākās dievkalpojumi līvu valodā. 1931. gadā Mazirbei piešķīra biezi apdzīvotas vietas (ciema) statusu. 1933. gadā Mazirbē sāka iznākt mēnešraksts Līvli (redaktors Kārlis Stalte). 1939. gadā uzcēla Līvu tautas namu. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā slēdza līvu biedrību un Mazirbes Līvu tautas namu, pārtrauca līvu valodas mācīšanu skolā. Pēc Otrā pasaules kara no 1945. līdz 1954. gadam Mazirbe bija Mazirbenieku ciema centrs. 1962. gadā slēdza satiksmi pa šaursliežu dzelzceļu. 1970. gadā likvidēja Mazirbes astoņgadīgo skolu un izveidoja internātpalīgskolu. Atmodas kustības laikā 1989. gadā Mazirbē svinēja Lībiešu tautas nama 50 gadu jubileju, iedibinot Lībiešu svētku tradīciju katru gadu augusta pirmajā sestdienā, notika pirmā līvu tematikai veltītā zinātniskā konference. 1994. gadā Mazirbē atklāja informācijas centru. ######## [EN] MAZIRBE VILLAGE began to take shape at Mazirbe river (known as the Minor Irva) estuary in the Baltic Sea. Mazirbe is referred in the historical sources for the first time in 1387. During the first independent Latvian state Mazirbe was the second largest Centre at Dundaga district. It was an important trade and transportation intersection, - trade, transport and handling place. At Mazirbe major infrastructure elements were concentrated: railway station, several shops, pharmacy, doctor, tilery, a steam mill with sawmill, bakery, school, post and telegraph, police, etc. Kolka at that time was a small fishing village. At fishermen's cooperative formed in Mazirbe, which fished and processed fish. In the reports can be found that at Mazirbe drying facility it was possible to dry up to 300 000 herring per day. The cultural life bubbled up. A significant event in the cultural life of the Liv coast was the construction of Liv People's House in 1939. During the Soviet period in former Mazirbe Maritime School building Soviet army post - the so-called Zastava was set up. Following the construction of Ventspils - Kolka road, at the point of intersection the mentioned road and Mazirbe - Dundaga road check point was built in order to control who enters and who leaves the village. On the seashore was a border guard tower with spotlight house that lit up the coast at night. After the prohibition of individual fisheries (an integral part of Liv lifestyle) in the Baltic Sea, many people of Mazirbe lost their job and moved to Kolka, which developed in the industrial fish-processing centre with a number of plants.
Маршрутная точка

Pitraga jūrmala

Pitraga jūrmalā redzamas mola paliekas. Mols būvēts 1938. gadā jūras mēslu savākšanai un jūrmalnieku liesās zemes uzlabošanai. Zemkopības ministrija izlēmusi par šādu molu būvi lielā valsts plānojumā – par Ventspils novada saimniecību uzlabošanu. Pitraga sēkļos guļ daudz nogrimušu kuģu, bet jūras krastā pēc vētrām var atrast senu kuģu paliekas.
Кемпинг

Pītagi

„Pītagi” ir omulīga brīvdienu māja un kempings

Комментарии

    Вы можете или этот маршрут