Координаты 210

Загружено 14 января 2021 г.

Записано января 2021

-
-
253 м
121 м
0
3,5
7,1
14,19 км

Просмотрено 32 раз, скачано 1 раз

рядом с Osmangazi, Bursa (Türkiye)

Altı asır hüküm süren Osmanlı Devleti’ni 36 padişah yönetti. Bu padişahların İlk 35’nin kabri Türkiye’de son padişah Vahidettin Han’ın kabri ise Suriye Şam’da bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan 35 padişah kabrinin ilk altısı Bursa’da geriye kalan 29’u ise İstanbul’da bulunmaktadır. Osmanlı Padişahları sırasıyla bulundukları şehirler aşağıdaki gibidir.
OSMANLI PADİŞAHLARI TÜRBELERİ
1. Osman Gazi: Tophane Bursa
2. Orhan Gazi:Tophane Bursa
3. I.Murat:Muradiye Çekirge Bursa
4. I. Bayezid: Yıldırım Camii Bursa
5. I. Mehmet : Yeşil Camii karşısı Bursa
6. II. Murat: Muradiye Külliyesi Bursa
7. II.Mehmet: Fatih İstanbul
8. II. Bayezid: Bayezid Camii İstanbul
9. I.Selim: Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul
10. I. Süleyman: Süleymaniye Camii bahçesinde İstanbul
11. II.Selim:Ayasofya Camii haziresi İstanbul
12 . III.Murad: Ayasofya Camii haziresi İstanbul
13. III.Mehmed: Ayasofya Camii haziresi İstanbul
14. I. Ahmed: Sultan Ahmet Meydanı İstanbul
15. I. Mustafa: Ayasofya İstanbul
16. II. Osman: Sultan Ahmet Meydanı İstanbul
17. IV. Murad: Sultan Ahmet Meydanı İstanbul
18. İbrahim: Ayasofya İstanbul
19. IV. Mehmet: Yeni Camii Turhan Valide Sultan türbesi İstanbul
20. II. Süleyman: Süleymaniye Camii bahçesi İstanbul
21. II.Ahmed: Süleymaniye Camii bahçesi İstanbul
22. II.Mustafa : Yeni Camii Turhan Valide Sultan türbesi İstanbul
23. III. Ahmed: Yeni Camii Turhan Valide Sultan türbesi İstanbul
24. I.Mahmud: Yeni Camii Turhan Valide Sultan türbesi İstanbul
25. III. Osman: Yeni Camii Turhan Valide Sultan türbesi İstanbul
26. III.Mustafa: Laleli Camii İstanbul
27. I.Abdülhamid: Eminönü Hamidiye Caddesi İstanbul
28. III.Selim: Laleli Camii İstanbul
29. IV.Mustafa: Eminönü Hamidiye Caddesi İstanbul
30. II.Mahmud: Çemberlitaş II.Mahmut türbesi İstanbul
31. Abdülmecid Han: Yavuz Sultan Selim Camii bahçesi İstanbul
32. Abdülaziz Han: Çemberlitaş II.Mahmut türbesi İstanbul
33. V.Murad: Yeni Camii Turhan Valide Sultan türbesi İstanbul
34. II. Abdülhamid: Çemberlitaş II.Mahmut türbesi İstanbul
35. V.Mehmed: Eyüp Sultan Sultan Reşad Han türbesi İstanbul
36. VI.Mehmed: Şam Suriye
Храмовая архитектура

1. PADİŞAH : OSMAN GAZİ TÜRBESİ

OSMAN GAZİ TÜRBESİ Bursa Tophane semtinde, Park girişinin solunda, Şehitlik Anıtının yanındadır. Osman Gazi Söğüt’te vefat ettiği zaman babası Ertuğrul Gazi’nin türbesine gömülmüştür. Bursa’nın Türklerin eline geçişinden sonra naaşı Bursa’ya getirilerek Bizans dönemine ait Saint Elia (Gümüşlü Kümbet) Kilisesine gömülmüştür. İlk önceleri Orhan Gazi ile aynı çatı altına gömülmüşse de 1855 depreminde türbe yıkılınca 1863’de bugünkü türbeyi Sultan Abdülaziz yeniden yaptırmıştır.
Храмовая архитектура

2. PADİŞAH : ORHAN GAZİ TÜRBESİ

ORHAN GAZİ TÜRBESİ Osmangazi’nin oğlu ve Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı olan Sultan Orhan 1281-1362 yılları arasında yaşamıştır. Yaşadığı dönemde Bursa ve çevresini Bizanslılar'dan almış devlet teşkilatlarını oluşturmuş ve il Osmanlı parasını bastırmıştır. Orhangazi Türbesi Hisar Semti'ndeki Tophane Parkı'nda Bursa'nın fethinden önce şehrin metropolit manastırı olarak kullanılan Sainte Elie Manastırı'nın bir bölümü üzerine inşa edilmiştir. Osmangazi Türbesi'nin tam karşısında bulunan türbe Sainte Elie Manastırı'nın zemin mozaikleri üzerine inşa edilmiştir. Kare planlı olarak yapılan türbenin her cephesinde üçer pencere bulunmaktadır. İç duvarları beyaz badanalı olup pencerelerin üzerinde alınlık şeklinde sade süslemeler bulunmaktadır. Ortada kubbenin altında bulunan sanduka Orhangazi'ye aittir. Sanduka’nın etrafı pirinç bir korkuluklarla çevrilmiştir. Sandukanın üstüne kadife kumaş üzerine gümüş sim ile işlenmiş Hz. Muhammed’e ait hadisin yazılı olduğu örtü bulunmaktadır. Türbenin içinde Orhangazi’nin hanımı Nilüfer Hatun, çocukları ve yakınlarının sandukaları bulunmaktadır.
Храмовая архитектура

3. PADİŞAH : 1. MURAT HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ

1. MURAT HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ I.Murad Hüdavendigar Türbesi - Bursa Hüdavendigar Camisi'nin kuzeybatısında bulunan türbeyi, I.Muratın oğlu Yıldırım Beyazid yaptırmıştır. 1854 depreminde tamamen yıkılan türbe, ilk halinden farklı olarak inşa edilmiştir. Bugünkü halini II.Abdülhamit döneminde (1676-1909) almıştır. Sekizgen olan kubbenin ortasında, pirinç parmaklıklar içinde I.Murad’ın sandukası bulunmaktadır. I.Murat’ın sandukası dışında türbede yedi sanduka daha bulunmaktadır
Храмовая архитектура

4. PADİŞAH : YILDIRIM BEYAZID TÜRBESİ

YILDIRIM BEYAZID TÜRBESİ 1402 yılında vefat eden Yıldırım Bayezid, önce Akşehir’de Şeyh Mahmut Hayrani Türbesi'ne, sonradan Bursa’ya getirilerek bu türbeye gömülmüştür. Genel olarak dikdörtgen plan şeması gösteren yapı; kare planlı, tonoz geçişli ve dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye sahip olan ana bölmesi ile önünde, üzeri üç kubbeye örtülü bir revaktan oluşmaktadır. Osmanlı Mimarisinde ilk revaklı türbedir.
Храмовая архитектура

5. PADİŞAH : I. MEHMET TÜRBESİ

I. MEHMET TÜRBESİ (5) YEŞİL TÜRBE Çelebi Sultan Mehmed tarafından 1421 yılında, Yeşil Camii'nin güneyine inşa ettirilmiştir. Sultanın ölümünden 40 gün önce inşası bitmiştir. Dışı tamamen çini kaplı olması açısından bir örneği daha yoktur ve bir anlamda fetret devrinin ardından Osmanlı’nın şahlanışının anıtsal bir simgesidir. Edirne'de vefat ettikten sonra Bursa'ya getirilerek türbesine defnedilen Çelebi Sultan Mehmed'e ait sandukanın yanı sıra oğulları Mustafa (öl. 1423), Mahmud (öl. 1428) ve Yusuf (öl. 1428) ile kızları Selçuk Hatun (öl. 1485), Hafsa Sultan, Ayşe Hatun ve Sitti Hatun ile sütannesi Daye Hatun'a ait çinili sandukalar yer almaktadır. Türbenin bahçesinin doğusunda ve kuzeyinde Osmanlı Devleti'nde görev yapmış kâtip, vezir, vali ve mezar taşlarında adları tam olarak okunamayan bazı kişilerin defnedildiği 11 mezar bulunmaktadır. Birinin mezar taşı yoktur.
Храмовая архитектура

6. PADİŞAH: II. MURAT TÜRBESİ

(6. P) II. MURAT TÜRBESİ Muradiye Külliyesi, 2. Murad Muradiye ya da 2.Murat Mekanı. Evliya Çelebi Muradiye Külliyesini şöyle anlatır; “Bursa’nın batı tarafında, şehirden dışarıda, dört tarafı han, cami, imaret, mescitler, tekke ve medreselerle süslü; mamur, bahçeli, şirin, ışıklı bir ibadet yeridir. Yapanı Fatih Sultan Mehmet’in babası 2.Murat Han’dır ki iki kere padişah olmuştur. Edirne’de vefat edip, naaşı Bursa’ya getirilmiş ve bu cami yanında gömülmüştür. Ruhaniyetli bir camidir. İnsan gece gündüz itikaf niyetiyle içinde kalsa çıkmak istemez. İki kubbeli kıble kapısından mihraba kadar uzunluğu 150 adım, enliliği 60 ayaktır. Mihrabı, minberi, müezzin mahfili, sade, güzel, eski usulüdür. Bu caminin tarihi hicri 850dir. Yüksek bir minaresi vardır. Dış avlusunda uzun çınarların her biri göğe baş uzatmış, gölgelerinde cemaat sefa ederler. Bursa’nın gezinti yerinde bir Selatin Cami’dir. Nice şehzadeler de burada gömülüdür.” Bursa’nın Hisar, Yıldırım ve Yeşil’den sonra en eski mahallesi olan Muradiye Mahallesi, 1424-26 yıları arasında Osmanlı padişahı 2.Murat’ın yaptırdığı külliye ve medresenin etrafının yerleşime açılmasıyla oluşmuştur. Muradiye Külliyesi, cami, medrese, ilkokul, 2.Murad Türbesi ve diğer türbeler, imaret, çeşme, şadırvan ve hamamdan meydana gelmektedir. Muradiye Külliyesi Türbeleri, Gezimize ilerleyerek Muradiye Külliyesi. Caminin batı tarafındaki türbelerin giriş kapısına ilerliyoruz. Türbelerde Kanuni’nin, Konya’da öldürttüğü oğlu Şehzade Mustafa, Fatih’in Napoli’de sürgünde ölen oğlu Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim’in boğdurttuğu kardeşi Şehzade Ahmet gibi bahtsız şehzadelerin naaşları bulunmaktadır. Peki bu şehzadeler niçin bu tür acı sonlarla karşılaşmış olabilirler? Fatih döneminde çıkarılan kanunname gereği saltanat kavgalarını önlemek, devletin devamlılığını ve huzurunu sağlamak için “kardeş katli” gerçekleştirilmiştir. Devletin devamı için kardeşlerini feda edebilmişlerdir. Bu yüzden, Ahmet Hamdi Tanpınar Muradiye’den “sabrın acı meyvesi” olarak bahseder.

Комментарии

    Вы можете или этот маршрут